Kurs komputerowy – edytor tekstów Word

Word-2-iconMicrosoft Word jest narzędziem do tworzenia i redagowania dokumentów. Najnowszą wersją jest 2010, starszymi są np. Word 2007 i Word 2003. Nie jest to jedyny program takiego typu. Popularnym i darmowym oprogramowaniem jest Open Office Writer lub Libre Office Writer.

 

 

 

 

 1. Korzystanie z różnych widoków.
 2. Wprowadzanie i edytowanie tekstu.
 3. Zaznaczanie tekstu.
 4. Przenoszenie i kopiowanie tekstu
 5. Posługiwanie się szablonami.
 6. Praca z Autotekstem.
 7. Formatowanie tekstu.
 8. Kopiowanie formatu tekstu.
 9. Wstawianie symboli.
 10. Ustawianie marginesów.
 11. Ustawianie odstępów między wierszami.
 12. Wyrównanie i wcięcia tekstu.
 13. Listy wypunktowane i numerowane.
 14. Ustawianie tabulatorów.
 15. Tworzenie kolumn.
 16. Wstawianie tabeli.
 17. Dodawanie krawędzi i cieniowania do tekstu.
 18. Posługiwanie się nagłówkami i stopkami.
 19. Wstawianie komentarzy, przypisów dolnych i końcowych.
 20. Wstawianie numerów stron i łamanie strony.
 21. Używanie stylów.
 22. Inicjały i wielkość liter.
 23. Dodawanie znaku wodnego.
 24. Znajdowanie i zastępowanie tekstu.
 25. Sprawdzanie pisowni i gramatyki.
 26. Posługiwanie się Autokorektą.
 27. Śledzenie zmian w dokumencie i ich przegląd.
 28. Zmiana wielkości papieru.
 29. Drukowanie na kopertach.