Nauka programowania dla dzieci

Chcesz, aby Twoje dziecko nauczyło się programować? Obecnie umiejętność programowania to jedna z kluczowych kompetencji. Już dziś zapisz swoje dziecko na zajęcia z kodowania.

Imię i nazwisko dziecka:

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna dziecka:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Dodatkowe informacje:


Zgłaszający wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i gromadzenie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika w celu wysyłania informacji o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.

Rejestracja jest ważna tylko pod warunkiem opłacenia zaliczki (100 zł).

Rezerwacja miejsca jest ważna 3 dni, jeśli w tym czasie nie otrzymamy od Was wpłaty - zostanie ona anulowana i z miejsca będą mogli skorzystać inni rodzice.