Tworzymy System Wspierający Zarządzanie Rodzinny Ogród Działkowy „Grochowa”

symfony3Przy wykorzystaniu technologii Symfony 3 (framework dla aplikacji internetowych napisany w języku PHP) tworzymy System Wspierający Zarządzanie Rodzinny Ogród Działkowy „Grochowa”.

 

System będzie zawierał moduły:

  • zarządzania danymi osobowymi dzierżawców działek
  • zarządzania opłatami i wpłatami (m.in. składki członkowskie, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, wpłaty na inwestycje, opłaty ogrodowe)
  • system elektronicznego obiegu dokumentów